Müügi- ja tagastustingimused

Kehtivad alates 10.11.2021

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Healthway OÜ veebipoe (edaspidi: veebipood) müügitingimused kehtivad toodete veebipoest ostmisel veebiaadressilt https://www.drogerii.ee. Kauba müüja on Healthway OÜ (reg. nr. 16225244) ja klient isik, kes ostab veebipoest tooteid. Tingimused kehtivad veebipoest toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.  

1.2. Veebipoest toodete ostmisel kohalduvad käesoleva lepingu tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused printida või salvestada ja vajadusel taasesitada ning klient nõustub veebipoest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused veebiaadressil https://www.drogerii.ee/muugi-ja-tagastustingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

2.1. Müüja müüb ja klient ostab veebipoes pakutavaid tooteid.

2.2. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Healthway OÜ arvelduskontole.

2.3. Veebipoes tellimust vormistades ja maksmist sooritades kinnitab klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. HINNAD

3.1. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitu toodete juurde.

3.2. Kõik veebipoe hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.3. Müüjal on õigus ühepoolselt hindu muuta. Kui klient esitas tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, kehtib kliendi jaoks hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.4. Hinnale lisandub tasu toodete kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist ja kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE

4.1. Klient valib veebipoest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

4.2. Minimaalne ostukorvi maksumus ilma saatekuluta on 10 (kümme) eurot.

4.3. Klient täidab tellimuse vormistamiseks nõutud andmeväljad, valib soovitud kohaletoimetamise viisi ja kinnitab ostukorvi.

4.4. Klient tasub tellimuse eest arve alusel. Klient kontrollib enne arve tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

4.5. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe, kui klient on tellimuse veebipoes kinnitanud ja vastavalt talle esitatud arvele täielikult tasunud kogu tellimuse eest.

4.6. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagastatakse tellimuse maksumus kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.7. Juhul, kui tellimust ei õnnestu pärast müügilepingu sõlmimist täita, teavitab müüja sellest klienti esimesel võimalusel e-posti teel koos tellimuse täitmata jätmise põhjusega. Tellimuse eest, mida ei õnnestu täita, maksab müüja kliendile raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist (kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib müüja tellimuse ja annab selle kohaletoimetamiseks üle oma logistikapartnerile.

5.2. Kauba saatmiskulud kannab klient. Info kauba saatmiskulu ja logistikapartneri kohta kuvatakse kassalehel.

5.3. Veebipoes märgitud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

5.4. Kauba kättetoimetamise tähtaeg kuvatakse kassalehel. Erandlikel juhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 35 kalendripäeva jooksul. Sel juhul teavitab müüja klienti esimesel võimalusel viivitusest ja selle põhjusest.

5.5. Juhul kui klient soovib tellimusest loobuda ja müüja ei ole veel jõudnud asuda tellimust täitma, siis on kliendil õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline kiri esimesel võimalusel e-posti aadressile info@drogerii.ee. Kirjas tuleb kliendil välja tuua tellimuse number, arveldusarve number, oma nimi ja e-posti aadress.

5.6. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on klient kohustatud müüjat teavitama võimalikult kiiresti enne kauba kohaletoimetamist. Kui pakk on juba üle antud logistikapartnerile, siis ei ole kliendil enam võimalik muuta kokkulepitud sihtkohta ega aega.

5.7. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamisel tekkinud viivituse ega arusaamatuse eest, kui viivitus või arusaamatus on tingitud tellimuse vormistamisel kliendi poolt esitatud andmete ebatäpsusest või kõnealustes andmetes esinevatest vigadest.

5.8. Juhul, kui toode saab transpordi käigus kahjustatud, asendatakse see kliendile. Kui asendamine on võimatu, hüvitatakse kliendile kahjustunud kaup. Müüjal on õigus nõuda, et klient tagastaks enne kauba maksumuse hüvitamist kahjustunud toote. Samuti on müüjal õigus nõuda, et klient esitaks tõendi selle kohta, et toode on tõesti kahjustada saanud (näiteks foto defektsest tootest).

5.9. Klient võtab kauba postkontorist, pakiautomaadist või kullerteenuse osutajalt vastu enne hoiutähtaja või kättetoimetamise tähtaja möödumist ning esitab kõik kauba kättesaamiseks vajalikud dokumendid (näiteks isikut tõendav dokument, saadetise number). Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes postkontorist, pakiautomaadist või kullerteenuse osutajalt kaupa vastu võtnud, tagastab müüja kliendile ostusumma, millest on maha arvatud kohaletoimetamise tasu ja paki käitlemistasu. Müüja tagastab raha ostjale sel juhul viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates kauba tagasilaekumisest samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kauba eest, mida klient ei ole ettenähtud ajaks vastu võtnud, tuleb saatekulu kanda kliendil. Õigel ajal välja võtmata paki käitlemistasu on 10 (kümme) eurot. Müüja võib küsida kliendilt erandjuhul väiksemat käitlemistasu, kuid ei ole kohustatud seda tegema.

5.10. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui kolmandad isikud on kauba kätte saanud müüjast mittetulenevatel põhjustel, näiteks pettuse teel.

6. TAGASTAMISÕIGUS

6.1. Kliendil on õigus taganeda veebipoes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Lepingust taganemise korral on klient kohustatud kauba müüjale ettenähtud aja jooksul tagastama. Võimalusel tagastab klient kauba originaaltransportpakendis.

6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis. Klient ei tohi tagastatavat kaupa enne tagastamist hoiustada viisil, mis ei vasta kõneluse kauba ettenähtud hoiustamistingimustele.

6.3. Tagastusõigus ei kehti suletud pakendis kaupadele, mis ei ole kõlblikud tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel.

6.4. 14-päevane tagastusõigus kehtib vaid juhul, kui tellitud kaupa ei ole kasutatud muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Juhul, kui tootega on kaasas sama toote tester, on klient kohustatud kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks kasutama testrit. Vastava testri olemasolul ei ole lubatud tagastada toodet, mille pakend on avatud.

6.5. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Juhul, kui kõnealust kaupa ei ole pärast kasutamist enam võimalik teisele kliendile müüa, loetakse kauba väärtuseks 0 (null) eurot.

6.6. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.7. Kui kauba tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup, siis kompenseerib müüja lisaks ostusummale ka kauba tagastamisega seotud kulud 30 päeva jooksul arvates tagastatud kauba kättesaamisest.

6.8. Juhul kui klient on tagastatavat kaupa kasutanud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus kliendile tagastatavast summast maha arvata kauba käitlemistasu 10 (kümme) eurot.

6.9. Kauba tagastamiseks tuleb täita kauba ostmisest taganemise avaldus ja saata see e-posti aadressile info@drogerii.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama kliendi nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi, tagastatavate toodete nime, arve või tellimuse numbrit ja tellimuse vormistamise kuupäeva.

6.10. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba vedajale üle andnud.

6.11. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast seda, kui müüja on tagastatud kauba kätte saanud.

6.12. Müüjal on õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni ta on tagastatava kauba kätte saanud.

6.13. Kui klient on valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. PRETENTSIOONIDE ESITAMINE

7.1. Klient esitab kõik pretensioonid e-posti aadressile info@drogerii.ee. Muul viisil esitatud pretensioonidele ei ole müüja kohustatud vastama.

7.2. Veebipood vastutab müüdud kauba puuduse või lepingutingimustele mittevastavuse eest juhul, kui kõnealune puudus või lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel.

7.3. Toote vea ilmnemisel kohustub klient teavitama müüjat e-posti aadressil info@drogerii.ee hiljemalt ühe kuu jooksul ning esitama järgmise teabe: toote tellija ja tagastaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, tellimuse number, tagastatava toote nimetus ja tootekood ning toote puudus.

7.4. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile. Kauba kahjustumise või kadumise risk läheb kliendile üle kauba kättesaamise hetkest.

7.5 Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Kui tootepakendit ei ole võimalik rikkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

7.6. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile. Selliste puuduste hulka kuuluvad muu hulgas kliendi süül või hoolimatusest, toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel või toote loomuliku füüsilise kulumise tõttu tavapärase kasutamise korral tekkinud kahjustused.

7.7. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, siis asendab veebipood puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab veebipood kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

7.8. Veebipood vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul.

7.9. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, on nii kliendil kui müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tarbijakaitseametisse ja kohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Veebipoest sisseostu tehes annab klient müüjale selge ja teadliku nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Müüja töötleb järgmisi kliendi isikuandmeid: nimi, kontaktinfo, maksja ja kohaletoimetamise aadress, pangakonto number, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed. Juhul, kui klient pöördub klienditoe poole, töödeldakse ka klienditoele tellimusega seoses antud andmeid.

8.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

8.4. Punktis 8.2. nimetamata isikuandmeid müüja kliendi eelneva eraldi loata ei kogu ega töötle.

8.5. Müüja kasutab kliendi esitatud andmeid üksnes kliendi tellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele pooltele, kes ei ole seotud tellimuse täitmisega. Ostuelamuse täiustamiseks ja sooduspakkumiste saatmiseks kasutab müüja kliendi andmeid üksnes juhul, kui klient on andnud selleks eraldi loa.

9. VASTUTUS

9.1. Müüja vastutab kliendi ja klient vastutab müüja ees teisele poolele käesolevate müügi- ja tagastustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja ei vastuta kahju eest ega toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada ega ette näha (vääramatu jõu korral).